Förnyad hemsida

Vi har uppdaterat våran hemsida lite, inga stora förändringar, men förändringen innebär bland annat att vi nu kan översätta hemsidan till andra språk så att även de som kanske inte kan Svenska så bra ska kunna läsa den. Jobbet med att översätta sidorna håller på och kommer att ta lite tid, men när det blir färdigt kommer det att bli jättebra. Redan nu kan ni se förstasidan på Engelska. Det är endast menyn som inte är klar ännu.